บทความทั้งหมด

ประวัติ กีฬาเปตอง

ประวัติ กีฬาเปตอง  เปตองเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดี และนิยมเล่นกันแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพราะกีฬาเปตองได้แพร่ระบาดในระบบการศึกษาของไทย จากการได้รับคัดเลือกให้เป็นกิจกรรมนันทนาการในสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ถือว่ากิจกรรมเปตองเป็นกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและลดความเครียดจากภารกิจ หน้าที่การงานดีมาก

Read More »

ลักษณะทางพันธุกรรม

ลักษณะทางพันธุกรรม มีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น สีผิว ลักษณะ ผม สีตา สี และกลิ่นของดอกไม้

Read More »

ปิโตรเลียม คืออะไร

ปิโตรเลียม คืออะไร ปิโตรเลียมเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ซับซ้อน ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติในชั้นหินใต้พื้นผิวโลก โดยองค์ประกอบหลักคือไฮโดรเจนและคาร์บอนจากการสลายตัวของสารอินทรีย์หลายชนิด ที่สะสมในหินตะกอนภายใต้ความร้อนและความดันมหาศาล เมื่อกลั่นแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แอลพีจี น้ำมันเบนซิน

Read More »